Hành động Bộ Công Thương

Thông tin điều hành xăng dầu ngày 21/4/2022

21/04/2022

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành giá xăng dầu thời gian vừa qua, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 100-1.500 đồng/lít.

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tháng 1/2022

11/02/2022 - Trên cơ sở các nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được đề ra.

Ngành Công Thương năm 2022: “Đoàn kết, kỷ cương, muôn phương thắng lợi”

08/02/2022 - Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2022, ngày làm việc đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuần của Bộ Công Thương với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ quan trọng của Bộ và từng đơn vị thuộc Bộ trong năm 2022, hướng tới mục tiêu toàn ngành Công Thương “Đoàn kết, kỷ cương, muôn phương thắng lợi”.

Đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản chủ lực của Bắc Giang tại thị trường nội địa

11/11/2021 - Sáng ngày 11/11/2021, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ đã tham dự Hội nghị.

Liên kết