Chỉ đạo - Điều hành

Tìm kiếm

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5139/BCT-TTTN Công văn về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 24/08/2021  Tải về
5138/BCT-TTTN Công văn về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa 24/08/2021  Tải về
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước 23/08/2021  Tải về
4922/BCT-XNK Công văn về việc tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 14/08/2021  Tải về
4902/BCT-AP Công văn về việc đề xuất ban hành hướng dẫn thực hiện luồng vận chuyển ưu tiên đối với nông sản xuất khẩu 13/08/2021  Tải về
4731/BCT-AP Công văn về việc phòng dịch COVID-19 tại các cảng biển quốc tế 05/08/2021  Tải về
4699/BCT-XNK Công văn về việc ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái 04/08/2021  Tải về
4580/BCT-CN Công văn đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin cho một số đối tượng 30/07/2021  Tải về
4482/BCT-TTTN Công văn về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 27/07/2021  Tải về
4481/BCT-TTTN Công văn về việc hàng hóa, danh mục thiết yếu 27/07/2021  Tải về

Liên kết