Số ca mắc COVID-19 mới và bệnh nhân nặng tiếp tục tăng vọt

19/04/2023

Trong thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng "phi mã". Cụ thể, nếu như ngày 11/4, cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 thì sang ngày 12/4, số ca mắc mới đã tăng vọt lên con số 261.

Liên kết