Hội thảo trực tuyến về “Phát triển quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam – Canada” 21/01/2021

22/01/2021

Với việc gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng gần đây, cùng với việc thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch Covid 19 và duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2020, Việt Nam được đánh giá là “ngôi sao đang lên” của khu vực và đang ngày càng thu hút mối quan tâm của doanh nghiệp Canada và thế giới.

Liên kết